Veiligheid en Efficiency

Veilig werken

Veiligheid staat voorop bij het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Met ons bodemonderzoek helpen wij u een veilige (werk)omgeving te creëren:

  • RAAP OPEX is gecertificeerd voor het Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO).
  • Wij werken met een deskundig team, eigen detectieapparatuur en voeren de werkzaamheden veilig en conform de CS-OOO uit.
  • Onze medewerkers beschikken over het VCA-certificaat en zijn BHV-er.
  • Opgespoorde ontplofbare oorlogsresten dragen we over aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie die voor de ruiming ervan zorgt.

Efficiënt onderzoek

Naast veiligheid verlangt u als opdrachtgever snel een helder advies en deskundig onderzoek, zodat er uiteindelijk gewerkt kan worden in een veilige omgeving. RAAP OPEX heeft naast senior deskundigen OOO in het hele land ook assistent deskundigen OOO beschikbaar. Zo is het team snel en efficiënt overal in Nederland inzetbaar.