Zo werken wij

Het opsporen en tijdelijk veilig stellen van ontplofbare oorlogsresten is maatwerk. RAAP OPEX stemt het opsporingsonderzoek geheel af op de geplande werkzaamheden en de situatie ter plekke. Het opsporen gaat in drie fasen: vooronderzoek, uitvoering en vrijgave.

Opsporing in fasen

  1. In het vooronderzoek wordt via een bureaustudie onderzocht of er in het onderzoeksgebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Met dit (historisch) vooronderzoek wordt het projectgebied (of delen ervan), aangemerkt als verdacht of niet-verdacht.
  1. Vervolgens stellen we een projectplan op voor de uitvoering van werkzaamheden in het veld. De daadwerkelijke opsporing van ontplofbare oorlogsresten gebeurt met diverse geofysische technieken en detectieapparatuur. Het vrij leggen ervan doen we met de hand, of met een (beveiligde) kraan. De locatie van de objecten wordt vastgelegd met behulp van GPS.
  1. Als het gebied onderzocht is, volgt de vrijgave. De onderzochte locatie is dan een werkomgeving waar mensen veilig kunnen werken. De opdrachtgever ontvangt van ons een proces-verbaal van oplevering. De gevonden ontplofbare oorlogsresten dragen we over aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.